Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Rada Rodziców
Rok szkolny 2013/2014

Przewodnicząca: Monika Ciechańska
Zastępca: Dorota Wodyńska-Berbeć
Skarbnik: Małgorzata Biskup
© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl