Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Prawa Dziecka

Źródło:http://www.unicef.pl/prawa-dziecka/dla-dzieci/

© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl