Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Wycieczka do Pawłowa

Dnia 13 maja 2014r. odwiedziliśmy Pawłów, który słynie z garncarstwa. Była to doskonała okazja do zapoznania się z tajnikami starego rzemiosła, a więc potrzebnymi narzędziami, materiałem, sposobem formowania naczyń oraz etapem finalnym, czyli wypalaniem. Uczestniczyliśmy także w pokazie wyrabiania naczyń z gliny. Każdy mógł pobawić się z gliną, nadać jej dowolny kształt. Powstały gliniane arcydzieła, a sukcesy w lepieniu z gliny niezwykle cieszyły zarówno uczestników, jak i instruktorów. Z pewnością gliniane wytwory staną się widzialną pamiątką z tego miejsca.
Obejrzeliśmy także wystawę w Izbie Bednarskiej, w której znajdują się przede wszystkim różnego rodzaju i wielkości beczki oraz antały, szafliki, dzieże, balie, maślniczki, skopki, ćwiercie oraz inne drewniane przedmioty codziennego użytku, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie dawnego gospodarstwa domowego.
Świetna atmosfera, wrażenia z całego dnia sprawiły, że wszyscy wróciliśmy do domów w wyśmienitych humorach.

 

© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl