Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Akcja "Poczytaj Bratkowi"

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji wydawnictwa OPERON "Poczytaj Bratkowi". Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie czytelnictwa u uczniów klas III oraz pomoc w adaptacji do szkoły najmłodszym uczniom klas 0. Trzecioklasiści czytali swoim młodszym kolegom krótkie opowiadania. Następnie maluchy kolorowały rysunki tematycznie związane z przeczytanym tekstem. Spotkanie ze starszymi kolegami poprzedziło przeprowadzenie zajęć w oddziale przedszkolnym z wykorzystaniem filmu "Już jestem samodzielny". Wszystkim działaniom przyglądał się Bratek, pluszowa maskotka, która była przewodnikiem dzieci podczas trwania projektu. Już od pierwszego dnia zyskał on sympatię dzieci i został posadzony na honorowym miejscu w kąciku czytelniczym.

© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl