Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Rok szkolny 2011/2012

Wycieczka do Krainy Zabaw w Zamościu

Dzieci uwielbiają ruch i radość, dlatego w poniedziałek, 4 czerwca 2012 roku, odwiedziliśmy Krainę Zabaw w Zamościu...

Więcej....

Dzień Mamy i Taty

Jak co roku wiosną - 26 maja, mamy obchodzą swoje święto. W przeddzień tego święta, zorganizowaliśmy wspaniałą uroczystość, która połączyła w sobie świętowanie Dnia Matki oraz Dnia Ojca...

Więcej....

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
"Bateria gorsza jak bakteria"

W dniu 23 maja 2012 roku Komisja Konkursowa Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej dokonała przeglądu prac plastycznych nadesłanych na konkurs...

Więcej....

IV Gminny Konkurs Plastyczny
"Jestem Przyjacielem Przyrody"

W szkole jest wiele okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajamianie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną...

Więcej....

© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl