Plan zajęć
Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego
w Małochwieju Dużym
w roku szkolnym 2020 / 2021

Obowiązuje od 1 września 2020 roku