Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc


Opiekun Biblioteki i Centrum Multimedialnego:
Pani Beata Chariasz

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
  3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
  5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  6. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
  7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
  8. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni.
  9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  10. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012