Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc
Aktualności 2019/2020

Żywa lekcja historii

W czwartek 14 listopada w naszej szkole gościła Grupa Artystyczna "Rekonstrukto". Celem wizyty było przedstawienie programu edukacyjnego "Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita". Program przygotowany z okazji 80-tej rocznicy wybuchu wojny przybliżył uczniom losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. W trakcie trwania spotkania omówiono i zaprezentowano sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy WZ 36, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem uczniów, technikę wojskową, łączność, zaopatrzenie, musztrę oraz sprzęt bojowy.

Andrzej Jasionowski

Powrót do Aktualności

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012