Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc

Koszt obiadów za miesiąc:

Styczeń 2019

22 dni x 3,30 zł = 72,60złOdpłatność za obiady w styczniu proszę wnosić w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r.

Odpisywanie lub rezygnacja z obiadów nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły w dniu, w którym uczeń będzie nieobecny w szkole (dłuższa nieobecność) do godziny 7.30.

Proszę zgłaszać zapisy do dnia 31.12.2018 r. w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (82 577 90 14)

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012