Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc

Podstawowe dokumenty szkoły:

Statut Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/20

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram posiedzień Rady Pedagogicznej 2019/2020

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych 2019/2020

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja 2020/2021:

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy 1

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu nauki dziecka w Oddziale Przedszkolnym

Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Podanie o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Druk zgłoszenia dziecka do 1 klasy SP im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Wniosek o przyjęcie dziecka do 1 klasy SP im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym (spoza obwodu szkoły)

Podanie o przyjęcie dziecka do 1 klasy SP im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1

Regulaminy i procedury:

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin dyżurów nauczycieli

Oświadczenie do odbioru dziecka ze szkoły

Regulamin świetlicy szkolnej

Zał.1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych

Procedury postępowania w przypadkach licznych nieobecności nieusprawiedliwionych

Regulamin Rady Rodziców

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Nauka zdalna:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Procedury obowiązujące ucznia w szkole podczas konsultacji

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie rodzica/opeikuna ucznia korzystającego z konsultacji

Karta pobytu dziecka w klasach I-III

Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka uczęszczjącego do szkoły

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Egzamin 2020 - informacje

Ubezpieczenie:

Zakres ubezpieczenia szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW - Wniosek

Ogóle warunki ubezpieczenia NNW

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012