Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Andrzej Jasionowski

e-mail:
a.jasionowski@poczta.fm

Kadra Pedagogiczna 2017/2018

Berbeć Danuta
Berbeć Hanna
Berbeć Teresa
Bielesza Piotr
Chariasz Beata
Czuba Hanna
Jabłońska Alicja
Jasionowski Andrzej
Jasińska Agnieszka
Kawęcka Jolanta
Kyc Edward
Nowosad Sylwia
Lewandowska Renata
Marczewska-Buk Elżbieta
Sadowska Jolanta
Sokół Marzena
Sułek Dariusz
Ścibor Anna
Trzebiński Kazimierz
Tymicka Marzena
Tymicka Marzena
Wiśniewska Renata
Wlizło Urszula

Naucz. zintegrowane
Historia, WOS
Język polski
Wychowanie fizyczne
Biblioteka
Matem., Chem., Fiz.
Przyroda
Informatyka
Technika
Naucz. zintegrowane
Muzyka
Język niemiecki
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Oddział przedszkolny
Naucz. zintegrowane
Biologia
Pedagog
Język angielski
Oddział przedszkolny
Religia
Geografia, Matematyka
Logopeda

danuta.berbec@malochwiej.pl
hanna.berbec@malochwiej.pl
teresa.berbec@malochwiej.pl
piotr.bielesza@malochwiej.pl
beata.chariasz@malochwiej.pl
hanna.czuba@malochwiej.pl
alicja.jablonska@malochwiej.pl
admin@malochwiej.pl
agnieszka.jasinska@malochwiej.pl
jolanta.kawecka@malochwiej.pl
edward.kyc@malochwiej.pl
sylwia.nowosad@malochwiej.pl
renata.lewandowska@malochwiej.pl
elzbieta.buk@malochwiej.pl
jolanta.sadowska@malochwiej.pl
marzena.sokol@malochwiej.pl
dariusz.sulek@malochwiej.pl
anna.scibor@malochwiej.pl
kazimierz.trzebinski@malochwiej.pl
marzena.tymicka@malochwiej.pl
tymicka.marzena@malochwiej.pl
renata.wisniewska@malochwiej.pl
urszula.wlizlo@malochwiej.pl

Pracownicy administracji 2017/2018

Micewicz-Wójcik Iwona - Główny księgowy
Dubaj Monika - Sekretarz Szkoły

Pracownicy obsługi 2017/2018

Berbeć Elżbieta
Kowalska Grażyna
Krzymowski Jacek
Waręcka Jolanta
Warda vel Gwarda Justyna
Zięba Elżbieta

Sprzątaczka
Sprzątaczka
Konserwator
Sprzątaczka
Sprzątaczka
Sprzątaczka

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl | strona www
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012