Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Andrzej Jasionowski

e-mail:
a.jasionowski@poczta.fm

Kadra Pedagogiczna 2018/2019

Berbeć Danuta
Berbeć Hanna
Berbeć Teresa
Bielesza Piotr
Bratek Adam
Chariasz Beata
Czuba Hanna
Jasionowski Andrzej
Jasińska Agnieszka
Kawęcka Jolanta
Kyc Edward
Nowosad Sylwia
Lewandowska Renata
Marczewska-Buk Elżbieta
Sadowska Jolanta
Sokół Marzena
Sułek Dariusz
Ścibor Anna
Tymicka Marzena
Wiśniewska Renata
Wlizło Urszula
Zawadzka-Suchodolska Agnieszka

Ed. wczesnoszkolna
Historia, WOS
Język polski
Wychowanie fizyczne
Religia
Biblioteka
Matem., Chem., Fiz.
Informatyka
Technika
Ed. wczesnoszkolna
Muzyka
Język niemiecki
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie przedszkolne
Ed. wczesnoszkolna
Biologia
Pedagog
Język polski
Geografia, Matematyka
Logopeda
Język angielski
Pracownicy administracji 2018/2019

Micewicz-Wójcik Iwona - Główny księgowy
Dubaj Monika - Sekretarz Szkoły

Pracownicy obsługi 2018/2019

Berbeć Elżbieta
Kowalska Grażyna
Krzymowski Jacek
Waręcka Jolanta
Warda vel Gwarda Justyna
Zięba Elżbieta

Sprzątaczka
Sprzątaczka
Konserwator
Sprzątaczka
Sprzątaczka
Sprzątaczka

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012