Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc
 

W naszej szkole od wielu lat działa Szkolne koło PCK. Należą do niego uczniowie klas 0-6 oraz gimnazjum. Opiekunem koła PCK w naszej szkole jest Pani Jolanta Kawęcka.
Jednym z zadań Szkolnego Koła PCK jest "Promowanie zdrowego trybu życia". Owoce i warzywa są niezbędne w diecie dzieci, są źródłem wielu cennych witamin. Dla podkreślenia walorów smakowych i odżywczych surowych warzyw i owoców zorganizowano szereg działań o charakterze edukacyjnym. I tak:

 • w klasach prowadzono pogadanki n.t. zasad spożywania owoców i warzyw oraz higieny ich spożywania,
 • w formie zabawowej uczniowie poznawali owoce i warzywa różnymi zmysłami, rozwiązywali zagadki, ruchowo interpretowali piosenki i próbowali owocowego poczęstunku,
 • dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas 1-3 wykonali prace plastyczne przedstawiające uśmiechnięte i zabawne owoce,
 • uczniowie klasy 3 przygotowali dla dzieci z oddziału przedszkolnego krótką inscenizację "Dary jesieni".

W tym roku szkolnym również realizujemy program "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ" propagowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Głównym założeniem programu jest przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności ratowniczych oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, czyli:

 • wezwanie pomocy, numery ratunkowe;
 • zachowanie w razie utraty przytomności, pozycja boczna;
 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa, ćwiczenia na fantomach.

W trakcie zabawy dzieci z oddziału przedszkolnego uczyły się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym czasie i miejscu takiej pomocy potrzebuje. Do tych zajęć wykorzystano materiały dydaktyczne typu:

 • film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty, obrazowy sposób uczy jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy;
 • podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla dzieci;
 • tekturowe telefony komórkowe (do złożenia);
 • manekiny.

Po wstępnej, teoretycznej części dzieci przystąpiły do części praktycznej. Uczyły się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo poszkodowanego, w jaki sposób wezwać pomoc. Sprawdzały trzema zmysłami, czy osoba poszkodowana jest przytomna i czy oddycha, jak ją ułożyć by spokojnie i bezpiecznie mogła doczekać się przyjazdu karetki pogotowia. Wykorzystując do ćwiczeń manekinów, uczyły się jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Ćwiczyły oddechy ratownicze, zwracając uwagę na ruch klatki piersiowej.
Efektem przeprowadzonych zajęć było rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania tematem "Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy", jak również kształtowanie prozdrowotnych i prospołecznych wzorców zachowań.

Program "Owoce w szkole" sprawdzoną inwestycją w zdrowie dzieci!

W bieżącym roku szkolnym realizujemy również program "Owoce w szkole" w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego w Lublinie. Jego celem jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci oraz promowanie zdrowego odżywiania. Owoce, warzywa i soki otrzymują uczniowie klas I-III co najmniej trzy razy w tygodniu.... Więcej o programie >>>


Listy dla Ziemi - Powietrze

W miesiącu kwietniu uczniowie naszej szkoły pisali "Listy dla Ziemi". Tematem przewodnim był problem palenia śmieci w piecach i niska emisja.
Dla prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia i zdrowia potrzebujemy czystego powietrza. Jednak często oddychamy powietrzem zanieczyszczonym pyłami i gazami. Są dla nas niewidoczne, ale dotkliwe dla naszego zdrowia. Wdychane wywołują kaszel, chrypkę, alergię, astmę. Wdychamy więc zanieczyszczone powietrze, narażając się na poważne choroby, a środowisko naturalne na zanieczyszczenie.
W pisanie listów dla Ziemi zaangażowali się uczniowie klas 1-6 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Najmłodsi swoje zaniepokojenie zanieczyszczeniem powietrza i konsekwencjami, wyrażali w formie rysunku. Starsi swoje przemyślenia, prośby, skierowane do dorosłych, o poszanowanie przyrody oraz szczególne zwrócenie uwagi na problem palenia śmieci w piecach i niskiej emisji, zapisali na specjalnych kartkach z makulatury. W klasach 4 - 6 nauczyciel przyrody przeprowadził z uczniami zajęcia na temat "Listy dla Ziemi - niska emisja- przyczyny, skutki, ograniczenia. Wszystkie listy zostały zaprezentowane w szkole na tablicy informacyjnej koła PCK.
"Listy dla Ziemi" to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska Białej. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna.

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012