Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest środa, 21 kwietnia 2021 roku.


10 Lis

Pielęgnując tradycje polskie, dzieci z Oddziału Przedszkolnego we wtorek 10 listopada świętowały ten wyjątkowy dla Nas-Polaków dzień, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości. W czasie zajęć przedszkolaki rozmawiały o symbolach narodowych, wykonały kotyliony, a także odśpiewały hymn państwowy włączając się do akcji „Szkoła do hymnu”.
Oficjalny Hymn Polski składa się z czterech zwrotek. Pierwsza nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski, i daje nadzieję na odzyskanie niepodległości. Był to też czas, w którym powstała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Druga zwrotka wyraża przekonanie, że żołnierze, którzy podążają przez rzeki - Wisłę oraz Wartę mają moc zwyciężania tak jak Bonaparte.

Więcej
20 Paź

We wtorek 20 października w naszej szkole odbyły się ćwiczenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na terenie szkoły. Ćwiczenia odbyły się w ramach próbnej ewakuacji budynku. Ze względu na obostrzenia związane z panującą epidemią koronawirusa ćwiczenia miały charakter rotacyjny i odbyły się w grupach jedno- i dwu-oddziałowych. Ćwiczenia nadzorował pracownik szkoły pan Jacek Krzymowski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Małochwieju Dużym. Akcja przebiegała sprawnie, podczas ćwiczeń nie zanotowano poważniejszych uchybień. Uczniowie poszczególnych oddziałów po ogłoszeniu alarmu wraz z nauczycielami opuszczali zagrożony teren przechodząc do strefy bezpiecznej, którą na potrzeby ćwiczeń stanowiła sala gimnastyczna. Wszystkim uczniom po przybyciu do strefy bezpiecznej udzielono instruktażu i omówiono ewentualne błędy.

Więcej
20 Paź

„Totus Tuus” – pod takim hasłem obchodzony jest w 2020 roku Dzień Papieski, dzień obchodzony zawsze w niedzielę poprzedzającą 16 października, w którym dokonano wyboru Karola Wojtyły na Papieża. W naszej szkole tegoroczne obchody miały miejsce w dniu 20 października i posiadały wyjątkowy charakter. Ta wyjątkowość wynikała z tego, że obchodziliśmy go w roku 100. rocznicy urodzin i jednocześnie 15. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Wyjątkowy charakter obchodów sprawiła również pandemia koronawirusa, przez co uroczystość ograniczyła się do udziału uczniów z kilku tylko klas. Uczniowie pod kierunkiem Pani Marzeny Tymickiej i Pana Krzysztofa Darmochwała w sposób zwięzły przypomnieli zebranym sylwetkę naszego wielkiego rodaka, przeplatając deklamację tekstów utworami muzycznymi, które należały do ulubionych utworów Jana Pawła II.

Więcej
19 Paź

Czas pandemii to okres niezwykle trudny nie tylko dla dorosłych ale także dla naszych dzieci, które również wyrażają zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. W ciągu ostatnich dni uczniowie klas 1-4 oraz oddziału przedszkolnego obejrzeli „Bajkę o koronawirusie”. Na udostępnienie pliku jako narzędzia do celów dydaktycznych oraz na udostępnienie go na stronie internetowej otrzymaliśmy zgodę Zarządu Fundacji Parasol Roztocza za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jest to bajkowa opowieść o koronawirusie i sposobach przeciwdziałaniu mu. W bardzo przystępny sposób wyjaśnia dzieciom w jaki sposób być super bohaterem i chronić siebie oraz innych przed wirusem, jak unikać sytuacji, które mogą sprzyjać zarażeniu oraz jak być empatycznym, w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Więcej
14 Paź

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym z uwagi na pandemię koronawirusa miały charakter dość symboliczny. 13 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia nauczycielom oraz wręczyli im wykonane przez siebie pamiątkowe laurki. Po zakończonych zajęciach przedstawiciele społeczności uczniowskiej podziękowali Panu Edwardowi Kycowi za wieloletnią pracę w naszej szkole. Dziewczęta przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Darmochwała odśpiewały Panu Edwardowi kilka jego ulubionych utworów, których uczuły się na lekcjach muzyki i zajęciach chóru szkolnego. Pan Edward Kyc z końcem roku szkolnego 2019/2020 zrezygnował z pełnienia obowiązków nauczyciela muzyki w naszej szkole i odszedł na zasłużoną emeryturę.

Więcej
13 Paź

Dlaczego powinniśmy jeść i jak najwięcej warzyw i owoców wiedzą nie tylko dorośli, ale także dzieci z oddziału przedszkolnego. Okazuje się, że można je wykorzystać do świetnej zabawy i wykonać z nich przepiękne kukiełki. Owoce i warzywa zostały przemienione w różne zwierzęta, lalki, misie oraz inne postaci. Podczas ich wykonywania dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i fantazją. Prace „małych artystów” można było podziwiać na wystawce w sali przedszkolnej.

Więcej
30 Wrz

Bliska i stała współpraca nauczycieli przedszkola, szkoły z rodzicami i opiekunami jest niezwykle ważna w pierwszych latach edukacji dziecka. Współpraca oparta na wzajemnej życzliwości, szczerości, serdeczności i zaufaniu jest kluczem do sukcesu w nauczaniu i wychowaniu naszych przedszkolaków. Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Uczymy nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z rówieśnikami, okazywania życzliwości i koleżeństwa. W harmonogramie imprez i uroczystości w szkole ważne jest więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września.

Więcej
07 Wrz

„Narodowe Czytanie” to ogólnopolska akcja, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku miała ona dla nas szczególne znaczenie ze względu na to, że tegoroczną lekturą Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego - patrona naszej szkoły. Jako jedna z nielicznych szkół w naszym województwie, która posiada imię Juliusza Słowackiego, zostaliśmy zaproszeni przez Kuratorium Oświaty w Lublinie do realizacji wspólnego wydarzenia w formie on-line. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wojewoda Lubelski - pan Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty – pani Teresa Misiuk, Metropolita Lubelski – ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, Marszałek Województwa Lubelskiego – pan Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin - pan Krzysztof Żuk oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” - pan Marian Król.

Więcej
03 Wrz

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Krasnystaw w ramach programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” nasza szkoła otrzymała 9 laptopów. Otrzymany sprzęt posłuży potrzebującym uczniom i nauczycielom w przypadku przejścia na zdalny system nauki. Laptopy, które otrzymaliśmy w ramach pierwszej edycji programu zostały już wykorzystane podczas zdalnej nauki w ubiegłym roku szkolnym przez uczniów z rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli. W trakcie nauki stacjonarnej sprzęt komputerowy posłuży jako wyposażenie naszej szkolnej pracowni komputerowej.

Więcej

Realizujemy:

Współpracujemy z: