Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest poniedziałek, 15 lipca 2024 roku.


Dbamy o czystość naszej miejscowości

on 11 czerwiec 2024

Nasza szkoła corocznie bierze udział w różnorodnych akcjach, które mają na celu kształtowanie postaw szacunku do przyrody, wdrażania kultury ekologicznej, poszanowania środowiska naturalnego i utrzymywanie go w należytej czystości oraz przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. We wtorek 11 czerwca wzięliśmy udział w akcji sprzątania najbliższej okolicy szkoły zorganizowanej przez Gminę Krasnystaw w ramach obchodów „Dnia Ziemi”. Uczniowie w ramach akcji posprzątali zarówno najbliższą okolicę szkoły, ale również odwiedzili miejsca o znaczeniu ogólnodostępnym tj. pobocza czy przydrożne rowy.

Zebrane przez nas śmieci zostały odebrane przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej a następnie wywiezione na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie.Andrzej Jasionowski


Realizujemy:

Współpracujemy z: