Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku.


Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny”

on 29 maj 2024

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w 2. edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny”. Projektem objęte były dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy 1-4 a warunkiem ukończenia było wykonanie co najmniej 6 z proponowanych 38 zadań oraz udokumentowanie pracy w relacji fotograficznej lub video na stronie projektu.
Oto skrót wybranych i zrealizowanych przez nas zadań:


Oddział przedszkolny

 • Zadanie 1. Obchody jednego ze świąt związanych z kulturą krajów anglojęzycznych: Dzień Kropki, St. Valentine's Day, Dzień Św. Patryka;
 • Zadanie 4. Wykonanie przez dzieci kart obrazkowych z danego kręgu tematycznego - Flashcards - kolory;
 • Zadanie 7. Obejrzenie przez dzieci bajki anglojęzycznej i przygotowanie ilustracji treści - Bajkowe czary mary (Peppa, The very hungry caterpillar);
 • Zadanie 10. Stworzenie kącika książki angielskiej - English Reading Corner;
 • Zadanie 15. I can sing (występ podczas jasełek szkolnych);
 • Zadanie 23. I can play – tworzenie gier memory, I have who has;
 • Zadanie 30. English art - wystawa prac dzieci (Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Me in my winter clothes, The very hungry Caterpillar).

Klasy 1-3

 • Zadanie 1. Obchody wybranego święta (Dzień kropki, Halloween, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day);
 • Zadanie 3. I am listening – słuchanie opowiadania na Dzień Kropki;
 • Zadanie 8. Flaga maga (strony tytułowe w zeszytach) - stworzenie dowolną techniką flagi USA lub UK;
 • Zadanie 10. English Reading Corner;
 • Zadanie 15. I can sing – występ podczas jasełek szkolnych – 'We wish you a merry Christmas', 'Hello reindeer';
 • Zadanie 23. I can play – tworzenie gier trimino z bieżącym słownictwem, quizlet, memory;
 • Zadanie 36. Człowiek (kl.1) podpisujemy części ciała.

Klasa 4

 • Zadanie 1. Obchody wybranego święta (Dzień kropki, Halloween, St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day);
 • Zadanie 3. I am listening – słuchanie opowiadania na Dzień Kropki;
 • Zadanie 8. Flaga maga (strony tytułowe w zeszytach);
 • Zadanie 10. English Reading Corner;
 • Zadanie 23. I can play – tworzenie gier trimino z bieżącym słownictwem, quizlet, memory;
 • Zadanie 38. Lektor – czytanie opowiadań: 'Scaredy Cat', 'The wish fish', 'The rabbit’s tale'.

Celem udziału w projekcie było:

 • poznawanie przez uczniów języka angielskiego,
 • rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów krajami anglojęzycznymi,
 • rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości,
 • uatrakcyjnianie zajęć,
 • zwiększenie motywacji do nauki,
 • wdrażanie do samodzielności w nauce,
 • rozwój słuchania, inteligencji muzycznej i plastycznej i czytania,
 • stworzenie uczniom różnorodnych form obcowania z językiem.


Renata Lewandowska - nauczycielka języka angielskiego


Realizujemy:

Współpracujemy z: