Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku.


Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

on 11 wrzesień 2023

Uczniowie klas 5-8 wzięli udział w dwunastej odsłonie Narodowego Czytania. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Została zapoczątkowana w 2012 roku. Lekturą w dwunastej odsłonie Narodowego Czytania była książka Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem” - jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160–lecie obchodzimy w 2023 roku. Ten ważny zryw patriotyczny pojawia się we wspomnieniach bohaterów jako symbol i fundament narodowej pamięci.

Utwór Orzeszkowej od pierwszego wydania był chwalony przez recenzentów między innymi za sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycją całości.
Wybrani uczniowie z klas 6-8 interpretowali niełatwe dla nich fragmenty prezentujące rodziny Bohatyrowiczów i Korczyńskich, ich codzienne problemy, marzenia i troski. Zmagali się z niezwykle barwnymi opisami nadniemeńskiej przyrody, w których autorka wykorzystała przeróżne środki artystyczne. Cały utwór będą musieli przeczytać dopiero w szkole ponadpodstawowej po zapoznaniu się z założeniami pozytywizmu oraz kontekstem historycznym. Teraz mogą wziąć udział w V Powiatowym konkursie plastyczno– literackim „NASZE LEKTURY – ZNAMY I CZYTAMY”.
Zadanie dla uczniów klas 5-6:
„Zaprojektuj własną okładkę do książki Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.”
Zadanie dla uczniów klas 7-8:
„Napisz - jak wyobrażasz sobie dalsze losy bohaterów przedstawionych w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”.Teresa Berbeć - nauczycielka j. polskiego


Realizujemy:

Współpracujemy z: