Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest niedziela, 26 czerwca 2022 roku.


Janek Kyc z klasy IV wyróżniony w XIX powiatowym konkursie „Legendy ziemi krasnostawskiej”

on 23 czerwiec 2022

14 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się podsumowanie XIX edycji konkursu „Legendy ziemi krasnostawskiej”. W konkursie mogli wziąć udział tylko uczniowie klas IV. Ich zadaniem było wykonanie pracy w wybranej kategorii: literackiej lub plastycznej. W kategorii literackiej zadanie konkursowe polegało na napisaniu legendy związanej z miejscowością powiatu krasnostawskiego. Natomiast w kategorii plastycznej należało zilustrować legendę dotyczącą powiatu krasnostawskiego. W kategorii literackiej wyróżniona została praca Janka Kyca nosząca tytuł „Legenda o Tuligłowach”. Każdy może ją przeczytać, gdyż nagrodzone prace zostały opublikowane w broszurze, którą otrzymali wszyscy autorzy oraz ich opiekunowie. Serdeczne gratulacje dla Janka.Teresa Berbeć - opiekun Janka w konkursieRealizujemy:

Współpracujemy z: