Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest piątek, 22 września 2023 roku.


"Szkoła do hymnu" - edycja 2021

on 10 listopad 2021

„Szkoła do hymnu” to akcja, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata. W 2018 r. wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” odbyło się pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. Oficjalny Hymn Polski składa się z czterech zwrotek. Pierwsza nawiązuje do ostatniego rozbioru Polski, i daje nadzieję na odzyskanie niepodległości. Był to też czas, w którym powstała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Druga zwrotka wyraża przekonanie, że żołnierze, którzy podążają przez rzeki - Wisłę oraz Wartę mają moc zwyciężania tak jak Bonaparte. W trzeciej zwrotce hymnu jest nawiązanie do Stefana Czarnieckiego wielkiego dowódcy polskiego w czasie "potopu szwedzkiego" w XVII wieku. Czwarta zwrotka to wspomnienie pozostałych w Ojczyźnie Polaków, którzy wysłuchują tarabanu na znak zbliżających się polskich wojsk.


Hymn Polski


Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych włączyła się również w akcję odśpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego. W bieżącym roku wydarzenie zaplanowano na 10 listopada na godzinę 11:11. Przy akompaniamencie nauczyciela muzyki Pana Krzysztofa Darmochwała w sposób doniosły wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski ukazując przez to nasz patriotyzm a jednocześnie realizując założenia naszego szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Duża powierzchnia sali gimnastycznej, maseczki oraz ustawienie uczniów w obrębie ich klas zapewniły nam bezpieczeństwo sanitarne. Oprawę akcji przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna Pani Teresy Berbeć.Andrzej JasionowskiRealizujemy:

Współpracujemy z: