Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest niedziela, 5 2021 roku.


Dzień profilaktyki w naszej szkole

on 22 październik 2021

Dzień 22 października był w naszej szkole dniem profilaktyki zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i uzależnień. Rano gościliśmy w naszej szkole strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, którzy obserwowali nasze wewnętrzne ćwiczenia w ramach próbnej ewakuacji przeciwpożarowej. Ewakuacja przebiegła sprawnie, wszystkie osoby opuściły budynek szkoły korzystając z trzech wyjść ewakuacyjnych. Stan uczniów podany przez nauczycieli zgodził się ze stanem faktycznym wg zapisów w dzienniku elektronicznym. Po ćwiczeniach uczniowie klas 1-3 oraz oddziału przedszkolnego mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem wozu strażackiego, a niektórzy z nich chociaż przez chwilę poczuć się prawdziwym strażakiem. Dziękujemy za obecność na ćwiczeniach oraz umożliwienie pokazu sprzętu strażackiego naszym najmłodszym uczniom.O godz. 10.00 z udziałem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie aspiranta Pana Pawła Sawy oraz st. sierżanta Pana Michała Brankiewicza rozpoczęła się akcja pomiaru prędkości na drodze przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Dla przejrzystości i bezpieczeństwa w akcji uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe. Przed rozpoczęciem czynności policjanci poinformowali uczniów jakie działania będą wykonywane i ustalili zasady bezpieczeństwa podczas akcji. Celem akcji było przypomnienie i uświadomienie kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie dozwolonej prędkości, szczególnie w sąsiedztwie szkoły, gdzie ograniczenie prędkości wyznaczone jest na 40 km/h. W ramach edukacji plastycznej, lekcji plastyki oraz techniki uczniowie przygotowali różnorodne upominki, które w asyście policjantów i wychowawców wręczali zatrzymywanym kierowcom, dziękując za wzorową jazdę i jednocześnie prosząc o dalszą odpowiedzialną postawę na drodze. Były to m.in. maskotki, medale wzorowych kierowców itp. Na zakończenie akcji panowie policjanci również otrzymali pamiątkowe prezenty od uczniów. Mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do przestrzegania ograniczenia prędkości przez kierowców w pobliżu naszej szkoły a przez to zwiększenie bezpieczeństwa uczniów podczas drogi do i ze szkoły. Dziękuję policjantom Panu Pawłowi i Panu Michałowi za przeprowadzenie akcji, oraz Panu Tomaszowi Kowalikowi i Grzegorzowi Sochackiemu za pomoc w koordynacji naszego przedsięwzięcia.
Podczas dzisiejszego dnia wszyscy uczniowie zostali poczęstowani ciepłymi kiełbaskami, które ze względu na niesprzyjającą pogodę przygotowane zostały w warunkach szkolnych. Dzień profilaktyki zakończyliśmy podsumowaniem Szkolnego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem: „Szczęśliwe życie chcę mieć - używkom mówię NIE!”, któremu poświęcony jest osobny artykuł, do zapoznania którego serdecznie zachęcamy.Andrzej Jasionowski}

Realizujemy:

Współpracujemy z: