Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest sobota, 4 2021 roku.


Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

on 14 październik 2021

14 października nasza szkoła miała przyjemność gościć nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Krasnystaw. Gospodarzem uroczystości była Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik – Wójt Gminy Krasnystaw. Razem z Panią Wójt, Gminę Krasnystaw reprezentowali: Pan Mirosław Berbeć – v-ce przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw a jednocześnie przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Pani Małgorzata Kościuk – skarbnik Gminy oraz Pani Beata Hartanowicz - zastępca kierownika Referatu Oświaty i Obsługi Interesanta. Pani Wójt w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim nauczycielom za ciężką pracę, szczególnie w okresie pandemii, pogratulowała wysokich wyników oraz życzyła dużo zdrowia i dalszych sukcesów na polu zawodowym. Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik wręczyła nagrody Wójta Gminy Krasnystaw. Wśród nauczycieli nagrody otrzymali: Pani Beata Wrońska – nauczycielka w Szkołach Podstawowych w Siennicy Nadolnej, Jaślikowie i Krupem oraz nauczycielki naszej szkoły: Pani Teresa Berbeć, Pani Hanna Czuba i Pani Renata Lewandowska. Wśród dyrektorów nagrodzeni zostali Pani Marta Fyk oraz Pan Andrzej Jasionowski.
Swoje nagrody wręczyli również dyrektorzy szkół i przedszkoli. Nagrodzonymi nauczycielkami naszej szkoły zostały Panie: Teresa Berbeć, Hanna Czuba, Renata Lewandowska, Elżbieta Marczewska-Buk i Renata Wiśniewska.
W trakcie uroczystości odczytany został list Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk z życzeniami dla wszystkich pracowników oświaty, list skierowany do wszystkim uczestników przez Panią Bożenę Gawron – Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Krasnymstawie. Pan Andrzej Jasionowski przekazał również podziękowania za zaproszenie na uroczystość oraz najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich zebranych w imieniu Pana dyrektora Delegatury Chełmskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty Arkadiusza Kwiecińskiego oraz starszego wizytatora Delegatury Chełm Pani Krystyny Sawickiej.
Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły przygotowani przez Panią Teresę Berbeć i Pana Krzysztofa Darmochwała przedstawili montaż słowno-muzyczny związany z tematyką Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem zarówno dla zaproszonych gości jak i dla występującej młodzieży.


W piątek 15 października spotkała nas miła niespodzianka ze strony Rady Rodziców. Otrzymaliśmy przepiękny i przepyszny tort oraz życzenia przekazane w imieniu Rodziców przez Panią Małgorzatę Kyc. W imieniu wszystkich pracowników szkoły serdecznie dziękuję.


Andrzej Jasionowski

Realizujemy:

Współpracujemy z: