Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest czwartek, 28 października 2021 roku.


„Dzień Pustej Klasy”

on 22 czerwiec 2021

We wtorek 22 czerwca obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole „Dzień Pustej Klasy”. Po prawie całym roku szkolnym spędzonym przed komputerami postanowiliśmy zachęcić uczniów do spędzenia tego dnia wraz z nauczycielami poza budynkiem szkoły. W tym dniu opustoszały wszystkie klasy w naszej szkole. Część uczniów wzięła udział w rajdzie rowerowym, pozostali wyruszyli na wycieczkę po Małochwieju Dużym i Małochwieju Małym, zbierając przy okazji śmieci w ramach Międzynarodowego „Dnia Ziemi” przypadającego corocznie na dzień 22 kwietnia. Obchodów „Dnia Ziemi” nie mogliśmy zrealizować w odpowiednim terminie ze względu na realizowanie w tym czasie nauki zdalnej przez uczniów. Po powrocie uczniów do szkoły czekała na nich kiełbaska z grilla. Rowerzyści po powrocie z rajdu poczęstowani zostali kiełbaską z grilla przy Wiejskim Domu Kultury w Małochwieju Małym w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”, za co na ręce pani prezes stowarzyszenia - Marii Kowalczyk – składam serdeczne podziękowania.
„Dzień Pustej Klasy” był dla dzieci i młodzieży okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, włączając w to edukację ekologiczną. Było to święto edukacji na świeżym powietrzu i niewątpliwie promocja edukacji terenowej.
Dziękuję Paniom Elżbiecie Marczewskiej-Buk, Teresie Berbeć i Renacie Lewandowskiej za opiekę nad młodzieżą podczas rajdu rowerowego, dziękuję pozostałym wychowawcom i nauczycielom za opiekę nad uczniami podczas spaceru po miejscowości i zbierania śmieci. Dziękuję prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zakręciu - Panu Markowi Czerwińskiemu za zaangażowanie w akcję, odebranie przez pracowników przedsiębiorstwa zebranych śmieci przyniesionych przez naszych uczniów na teren szkoły oraz z miejsc, w którym dzieci zostawiły pełne i ciężkie worki na terenie Małochwieja Dużego i Małochwieja Małego.
Dziękuję uczniom za aktywny udział w tym przedsięwzięciu, które celująco wpisało się w realizację naszego szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
Andrzej JasionowskiRealizujemy:

Współpracujemy z: