Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest środa, 21 kwietnia 2021 roku.


"Czytać czy oglądać? Literatura a film" - warsztaty filmowe

on 02 kwiecień 2021

W poniedziałek 29 marca uczniowie klasy ósmej wzięli udział w warsztatach „Czytać czy oglądać? Literatura a film”. Prowadziła je pani Ewa Magdziarz – liderka Filmoteki Szkolnej. Koordynatorem zajęć był przedstawiciel Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego pan Krzysztof Szewczyk. Na wstępie zostały omówione podstawowe środki wyrazu filmowego. Następnie uczniowie obejrzeli animowany film „Syzyf” Zdzisława Kudły. Po projekcji mogli wyrazić swoje opinie, kilka osób przesłało ocenę filmu w formie pisemnej. Porównywali też film z tekstem literackim, wskazali wiele różnic między dziełami. Kolejne zadanie uczniowie wykonywali, pracując w grupach. W aplikacji jamboard tworzyli storyboardy do filmu „Syzyf”. Zgodnie stwierdzili, że ćwiczenie pomaga w zrozumieniu i zapamiętaniu animacji. Drugim analizowanym filmem był „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo” Juliana Antonisza – film namalowany na taśmie filmowej. Podobnie jak poprzednio został on porównany z wersją literacką.
Podsumowując, stwierdzono, że animacje, o których była mowa na zajęciach, pozwalają na przybliżenie współczesnemu widzowi zarówno starożytnych mitów, jak i tradycji romantycznej. Warto czytać i oglądać. Utwory literackie i filmowe to różne teksty kultury.


Teresa Berbeć - opiekun szkolnego koła filmowegoRealizujemy:

Współpracujemy z: