Szkoła Podstawowa
im. Juliusza Słowackiego
w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest środa, 21 kwietnia 2021 roku.


Czyste powietrze wokół nas

on 25 marzec 2021

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową. W związku z powyższym w roku szkolnym 2020/2021 Oddział Przedszkolny przystąpił, we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krasnymstawie, do realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. W dniach 25 lutego – 3 marca 2021 roku w formie cyklu 5 zajęć warsztatowych dzieci z grupy przedszkolnej realizowały następujące zagadnienia:

  1. Poznajemy różne źródła dymu.
  2. Co i dlaczego dymi?
  3. Jak się czuje kiedy dymi papieros?
  4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Jak unikać dymu tytoniowego?

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne inspirowały dzieci do działań, których efektem były prace plastyczne. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa.Jolanta Sadowska – wychowawczyni oddziału przedszkolnego.


Realizujemy:

Współpracujemy z: